VÅRTERMIN 2021

Med anledning av nya restriktioner ändras träningsschemat för 2021

Träningarna för vårterminen 2021 har ändrats så att klubbens barn och ungdomar kan fortsätta att träna karate på ett säkert sätt och samtidigt följa de senaste restriktionerna.
 

Den största ändringen inför VT-21 är att grupper har reducerats till totalt 8 utövare, detta innebär att de tidigare större grupperna kommer att delas upp i mindre. 
 

Ledare i dojon kommer att göra uppdelningen, frågor hänvisas till respektive ledare. 

Grupper VT-2021