VÅRA INSTRUKTÖRER

Våra instruktörer är lyhörda, engagerade och besitter en stor kompetens.

TOM FAGER

Huvudinstruktör Karlskoga, 5:e dan

PASI MYLLY

Gruppinstruktör Degerfors, 1:a dan

ALEXANDER FREDRIKSSON

Gruppinstruktör Karlskoga, 2:a dan

EMILIE LE

Gruppinstruktör Karlskoga, 1:a dan

ELIN WALHSTRÖM

Gruppinstruktör Karlskoga, 1:a dan