top of page

VÅRA INSTRUKTÖRER

Våra instruktörer är lyhörda, engagerade och besitter en stor kompetens.

TOM FAGER

Huvudinstruktör Karlskoga, 5:e dan

ALEXANDER FREDRIKSSON

Gruppinstruktör Karlskoga, 3:dje dan

EMILIE LE

Gruppinstruktör Karlskoga, 2:a dan

bottom of page